top of page
Italia - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Globalne partnerstwo sieci dystrybucji towarów

W 2009 roku firma Pall-Ex przyznała swoją pierwszą licencję mistrzowską poza Wielką Brytanią Albertowi E Santi we Włoszech. Od tego czasu firma Pall-Ex rozwinęła się, otwierając kolejne siedem sieci w całej Europie.

Pall-Ex Group to wielokrotnie nagradzany, wiodący dostawca dystrybucji towarów na paletach
usługi w Wielkiej Brytanii i Europie.

Założona w 1996 roku firma Pall-Ex rozwinęła się fenomenalnie, zapewniając, że nasze podstawowe wartości pozostały takie same. Dzięki naszemu nieustannemu zaangażowaniu w jakość i obsługę klienta firma Pall-Ex jest liderem w branży i zdobyła liczne wyróżnienia.

Nasze rozwijające się sieci umożliwiają klientom wysyłanie ładunków na całym świecie, wykorzystując nasze połączenia między węzłami, aby zapewnić szybszą i wydajniejszą obsługę. Współpracujemy z naszymi głównymi posiadaczami licencji i podlicencjobiorcami, aby stworzyć innowacyjną, zintegrowaną i efektywną sieć dystrybucji częściowego ładunku na całym świecie.

Rynek globalny

Szczególnie sektor w Europie jest bardzo duży i składa się z kilku firm konkurujących w większości krajów lub terytoriów. Model biznesowy Pall-Ex polegający na przemieszczaniu ładunków przez strategicznie rozmieszczone węzły umożliwia rekrutowanym podlicencjobiorcom dystrybucję ładunków w całym kraju po ekonomicznych/konkurencyjnych stawkach.

Strategia ekspansji Pall-Ex nadal odnosi sukcesy. Dzięki wiodącej na rynku wiedzy zespołu, bogatemu doświadczeniu i wsparciu, Pall-Ex daje niezależnym firmom transportu drogowego możliwość budowania swojej działalności na terenie całego kraju, a nawet na arenie międzynarodowej. Pall-Ex posiada obecnie dobrze prosperującą sieć głównych licencjobiorców w wielu krajach, w tym we Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Francji, Rumunii i Polsce.

Bądź częścią wizji Pall-Ex Group i dowiedz się więcej o tym, jak zostać głównym licencjobiorcą na swoim terytorium.

Nasze główne sieci licencjobiorców:

Pall-Ex Group

Wielokrotnie nagradzana sieć wysokiej jakości operatorów Pall-Ex współpracuje, aby dostarczać wiodące usługi dystrybucji towarów na całym świecie.

The sector across Europe in particular is very large and consists of several companies competing in most countries or territories. The Pall-Ex business model of moving freight through strategically placed hubs allows recruited sub-licensees to distribute freight nationally at economical/competitive rates.

Pall-Ex's expansion strategy continues to be successful. With the team’s market-leading knowledge, wealth of experience and support, Pall-Ex gives independent road transport companies the opportunity to build their business across the country, and even internationally. Pall-Ex now has thriving master licensee networks across numerous countries, including Italy, Spain, Portugal, France and Romania. You too can join our distribution and warehousing network and become a vital part of our multiple pallet delivery. This network is designed to work for our partners with clear, concise support and optimised delivery systems. Find out more about our pallet network membership opportunities.

Be part of the Pall-Ex Group vision and discover more about becoming a master licensee in your territory.

Pall-Ex Group - Global Palletised Freight

Our master licensee networks:

Pall-Ex UK Hub

Republika Czeska

Pall-Ex Group

Beneluks

Portugal - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Portugalia

UK - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Zjednoczone Królestwo

Czech Republic - Pall-Ex Master Licensee

Republika Czeska 

Italia - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Włochy

Spain - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Hiszpania

France - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Francja

Romania - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Rumunia

Slovakia - Pall-Ex Master Licensee.jpg

Słowacja

bottom of page