top of page
Pall-Ex Group Franchisee Model.jpg

Vår globale visjon

Vår visjon er å bli ledende globalt palletert godsdistribusjonsnettverk ved å samarbeide med likesinnede partnere over deres lokale territorier.

Vi tror at balansen mellom vår kunnskap og våre hovedlisenshavere lokal kompetanse har gjort det mulig for oss å lykkes i Europa og fortsette å utføre vår visjon. Vi er stolte av å gjøre det mulig for lokale SMB å konkurrere med store globale aktører ved å samarbeide under Pall-Ex-merket.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Våre oppdrag

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Vårt oppdrag er å være det ledende palleterte godsdistribusjonsnettverket for servicekvalitet og pålitelighet i alle markeder der merkevaren Pall-Ex Group opererer. For å øke interessentverdien ved å bygge langsiktige gjensidig fordelaktige partnerskap som gir reelle forretningsfordeler til kunder, aksjonærer, leverandører og ansatte.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Våre kjerneverdier

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Pall-Ex Group har vedtatt følgende hovedverdier (eller forretningsprinsipper), som understreker hvordan Pall-Ex Group vil utvikle sin strategi og drive sin virksomhet.

</s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s> </s>

Ærlighet

For å gjøre det rette, inspirere interessenter med respekt for vårt oppdrag ved å ta ansvar og plassere integritet, åpen kommunikasjon og tillit i kjernen av vår virksomhet.

Åpenhet

For å være alt vi lover å være, optimalisere vår virksomhet for alle interessenter ved kontinuerlig å utvikle troverdige, klare og rettferdige interne operasjoner og strukturer, fremme en kultur som muliggjør samarbeid, samarbeid og kollektiv beslutningstaking.

Forhold

Å skape et tilkoblet nettverk av lønnsomme partnerskap som gir verdi og skaper konkurransedyktige kommersielle fordeler for alle parter, og som gir optimal vekst, effektivitet og utviklingsmuligheter.

Bærekraft

Å kontinuerlig skape og utvikle en elastisk og fleksibel virksomhet for fremtiden, omfavne vårt samfunnsansvar ved å fremme ordninger for reduksjon av miljøpåvirkninger, støtte sosiale initiativer og gode formål.

Forpliktelse

For å drive suksess og fortreffelighet gjennom total dedikasjon til å tilby ledende tjenester, bygge produktive relasjoner, konstruere ideelle forhold for innovasjon og lede den internasjonale palleterte godsdistribusjonssektoren på vegne av våre medarbeidere, partnere, aksjonærer og tjenestebrukere.

Innovasjon

For å fremme og utvikle vår operasjonssfære og lykkes med å reagere på en endret forretningsverden, implementere kreative løsninger, banebrytende tilpasningsdyktige og effektive prosesser og drive dynamisk forretningssuksess for Pall-Ex Group og alle dets interessenter.

bottom of page